Loading ...

Watch [SCTV 18] channel for free and thousands of popular TV channels around the world.

SCTV 18

Country Viet Nam
Current Timezone America/New_York

2022-12-07

00:00 Giai điệu vàng - Tập 25 00:30 Khám phá Đồng Tháp - Tập 15Nhân tài Đại Việt - Tập 35 01:00 Chân Hoàn truyện - Tập 62 02:00 Mình ơi ăn gì - Tập 51, 52Điều chúng mình chưa biết - Tập 27 02:30 Sách và cuộc sống - Tập 220Tích xưa đất Việt - Tập 9 03:00 Khám phá Đồng Tháp - Tập 16Nhân tài Đại Việt - Tập 36 03:30 Mãi mãi bên anh - Tập 39 04:30 Giai điệu vàng - Tập 26 05:00 Thiên địa nam nhi - Tập 12 06:00 Mình ơi ăn gì - Tập 53, 54Điều chúng mình chưa biết - Tập 28 06:30 Sách và cuộc sống - Tập 221Tích xưa đất Việt - Tập 10 07:00 Chân Hoàn truyện - Tập 63 07:50 Đệm Nhạc Việt 08:00 Khám phá Đồng Tháp - Tập 17Nhân tài Đại Việt - Tập 37 08:30 Giai điệu vàng - Tập 26 09:00 Thiên địa nam nhi - Tập 12 10:00 Mình ơi ăn gì - Tập 53, 54Điều chúng mình chưa biết - Tập 28 10:30 Sách và cuộc sống - Tập 221Tích xưa đất Việt - Tập 10 11:00 Mình ơi ăn gì - Tập 45, 46Điều chúng mình chưa biết - Tập 24 11:30 Sách và cuộc sống - Tập 218Tích xưa đất Việt - Tập 7 12:00 Khám phá Đồng Tháp - Tập 17Nhân tài Đại Việt - Tập 37 12:30 Sách và cuộc sống - Tập 219Tích xưa đất Việt - Tập 8 13:00 Mình ơi ăn gì - Tập 47, 48Điều chúng mình chưa biết - Tập 25 13:30 Sách và cuộc sống - Tập 220Tích xưa đất Việt - Tập 9 14:00 Khám phá Đồng Tháp - Tập 12Nhân tài Đại Việt - Tập 32 14:30 Sách và cuộc sống - Tập 221Tích xưa đất Việt - Tập 10 15:00 Mình ơi ăn gì - Tập 49, 50Điều chúng mình chưa biết - Tập 26 15:30 Sách và cuộc sống - Tập 216Tích xưa đất Việt - Tập 5 16:00 Khám phá Đồng Tháp - Tập 13Nhân tài Đại Việt - Tập 33 16:30 Sách và cuộc sống - Tập 217Tích xưa đất Việt - Tập 6 17:02 Mình ơi ăn gì - Tập 51, 52Điều chúng mình chưa biết - Tập 27 17:30 Mãi mãi bên anh - Tập 39 18:30 Sách và cuộc sống - Tập 218Tích xưa đất Việt - Tập 7 19:00 Chân Hoàn truyện - Tập 62 20:00 Sách và cuộc sống - Tập 219Tích xưa đất Việt - Tập 8 20:30 Khám phá Đồng Tháp - Tập 14Nhân tài Đại Việt - Tập 34 21:00 Bên nhau trọn đời - Tập 1 22:00 Thiên địa nam nhi - Tập 12 23:00 Khám phá Đồng Tháp - Tập 15Nhân tài Đại Việt - Tập 35 23:30 Sách và cuộc sống - Tập 220Tích xưa đất Việt - Tập 9

2022-12-08

00:00 Giai điệu vàng - Tập 26 00:30 Khám phá Đồng Tháp - Tập 16Nhân tài Đại Việt - Tập 36 01:00 Chân Hoàn truyện - Tập 63 02:00 Mình ơi ăn gì - Tập 53, 54Điều chúng mình chưa biết - Tập 28 02:30 Sách và cuộc sống - Tập 221Tích xưa đất Việt - Tập 10 03:00 Khám phá Đồng Tháp - Tập 17Nhân tài Đại Việt - Tập 37 03:30 Mãi mãi bên anh - Tập 40 04:30 Giai điệu vàng - Tập 27 05:00 Thiên địa nam nhi - Tập 13 06:00 Mình ơi ăn gì - Tập 55, 56Điều chúng mình chưa biết - Tập 29 06:30 Sách và cuộc sống - Tập 222Tích xưa đất Việt - Tập 11 07:00 Chân Hoàn truyện - Tập 64 07:50 Đệm Nhạc Việt 08:00 Khám phá Đồng Tháp - Tập 18Nhân tài Đại Việt - Tập 38 08:30 Giai điệu vàng - Tập 27 09:00 Thiên địa nam nhi - Tập 13 10:00 Mình ơi ăn gì - Tập 55, 56Điều chúng mình chưa biết - Tập 29 10:30 Sách và cuộc sống - Tập 222Tích xưa đất Việt - Tập 11 11:00 Mình ơi ăn gì - Tập 47, 48Điều chúng mình chưa biết - Tập 25 11:30 Sách và cuộc sống - Tập 219Tích xưa đất Việt - Tập 8 12:00 Khám phá Đồng Tháp - Tập 18Nhân tài Đại Việt - Tập 38 12:30 Sách và cuộc sống - Tập 220Tích xưa đất Việt - Tập 9 13:00 Mình ơi ăn gì - Tập 49, 50Điều chúng mình chưa biết - Tập 26 13:30 Sách và cuộc sống - Tập 221Tích xưa đất Việt - Tập 10 14:00 Khám phá Đồng Tháp - Tập 13Nhân tài Đại Việt - Tập 33 14:30 Sách và cuộc sống - Tập 222Tích xưa đất Việt - Tập 11 15:00 Mình ơi ăn gì - Tập 51, 52Điều chúng mình chưa biết - Tập 27 15:30 Sách và cuộc sống - Tập 217Tích xưa đất Việt - Tập 6 16:00 Khám phá Đồng Tháp - Tập 14Nhân tài Đại Việt - Tập 34 16:30 Sách và cuộc sống - Tập 218Tích xưa đất Việt - Tập 7 17:02 Mình ơi ăn gì - Tập 53, 54Điều chúng mình chưa biết - Tập 28 17:30 Mãi mãi bên anh - Tập 40 18:30 Sách và cuộc sống - Tập 219Tích xưa đất Việt - Tập 8 19:00 Chân Hoàn truyện - Tập 63 20:00 Sách và cuộc sống - Tập 220Tích xưa đất Việt - Tập 9 20:30 Khám phá Đồng Tháp - Tập 15Nhân tài Đại Việt - Tập 35 21:00 Bên nhau trọn đời - Tập 2 22:00 Thiên địa nam nhi - Tập 13 23:00 Khám phá Đồng Tháp - Tập 16Nhân tài Đại Việt - Tập 36 23:30 Sách và cuộc sống - Tập 221Tích xưa đất Việt - Tập 10
20221206 20221205 20221204 20221203 20221202 20221201

More channels

DW SCTV 9 HD - Phim Châu Á VTV1 HD VTV7 HD VTC5 SCTV 18 SCTV 4 HD - Giải trí tổng hợp SCTV 14 HD - Phim Việt Discovery Channel TH Đồng Tháp VTC4 SCTV 11 HD Animal planet SCTV 12 HD - Du Lịch HTV7 HD SCTV13 HD - Phụ nữ And Gia đình TV BLUE - VTC 5 HTV9 HD SCTV 6 HD SCTV 7 HD - Sân Khấu HTVC Gia Đình VTC9 VTC16 HTV Thể thao BTV5 HD SCTV 3 HD - SEE TV SCTV19 HD SCTV 16 HD - Phim nước ngoài đặc sắc SCTV 17HD SCTV20 SCTV 22 Cartoon Network AFC VTV2 HD VTV8 TLC (Travel & living) HTV1 BBC Lifestyle FOX SPORTS PLUS HD CTV - CÀ MAU HTVC Phim VTC10 THVL1 - TH VĨNH LONG 1 HITS SD TH VĨNH LONG 2 - THVL2 ON Football NGC VTV6 HD KG - KIÊN GIANG SCTV 2 Discovery VTVCab3-THETHAO TV DISNEY JUNIOR VTC11 ANTV MTV K+PC HD SCTV 1 HD - Hài VTV7 Asian Food Network HD HTV Key VTC7 SCTV 15 HD - Thể Thao TTXVN NHK WORLD JAPAN HTVC - Ca nhạc CNN KBS World Quốc Phòng Việt Nam VTV4 VTV9 HD Warner TV HD QTV1 HTVC + HD TV5 MONDE HBO HD BBC World News VTV5 VTV3 HD HTV3 ON SPORTS VTVCab1-GIAITRITV TH VĨNH LONG 1 - THVL1 Cinemax NAT GEO WILD HD YOU TV TH Bến Tre MTV Vietnam AXN Boomerang HTVC DU LỊCH & CUỘC SỐNG FOX SPORTS 2 VTV2 LA34 - LONG AN On Sports News THVL2 HTVC Thuần Việt VTC2 VTC14 Cinema World HBO Da Vinci Discovery Asia THVL2 - TH VĨNH LONG 2 TH Hậu Giang VTC8 HTVC Thuần Việt HD (Phim Việt) HTV2 Fox Sport VTC7-TODAY TV VTVCab16-BONGDA TV NGC HD DISNEY Bloomberg K+1 HD HTVC Phụ Nữ K+PM HD VTVCAB17 - YEAH 1 TV SCTV HD Phim Tổng Hợp VTC7 - TODAY TV BBC earth VTC12 FRANCE 24 K+NS HD