Loading ...

Watch [Discovery Channel] channel for free and thousands of popular TV channels around the world.

Discovery Channel

Country Viet Nam
Current Timezone America/New_York

2022-12-04

00:15 THE TREEHOUSE GUYS (S1) : NHỮNG THỢ XÂY NHÀ TRÊN CÂY 01:05 THE TREEHOUSE GUYS (S1) : NHỮNG THỢ XÂY NHÀ TRÊN CÂY 01:55 THE TREEHOUSE GUYS (S1) : NHỮNG THỢ XÂY NHÀ TRÊN CÂY 02:45 PETER CROUCH: SAVE OUR BEAUTIFUL GAME (S1) : PETER CROUCH: VỊ CỨU TINH XUẤT CHÚNG 03:35 GOLD RUSH: WHITE WATER (S4) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC 04:25 GOLD RUSH: WHITE WATER (S4) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC 05:15 WHEELER DEALERS: DREAM CAR (S1) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ: CHIẾC XE TRONG MƠ 06:10 GOLD RUSH: WHITE WATER (S5) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC 07:05 LIVING ON THE ROOF OF THE WORLD (S1) : SỐNG TRÊN NÓC NHÀ THẾ GIỚI 08:00 KING TUT A CENTURY OF SECRETS : VUA TUT: NHỮNG BÍ MẬT THẾ KỶ 09:50 GOLD RUSH: PARKER'S TRAIL (S5) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER 10:45 DEADLIEST CATCH (S10) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP 11:35 DEADLIEST CATCH (S10) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP 12:25 DEADLIEST CATCH (S10) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP 13:15 DEADLIEST CATCH (S11) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP 14:05 DEADLIEST CATCH (S11) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP 14:55 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S5) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG 15:45 TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY 16:35 CAR KINGS (S1) : NHỮNG ÔNG HOÀNG Ô TÔ 17:35 DEADLIEST CATCH (S10) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP 18:25 EXPEDITION UNKNOWN (S7) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 7) 19:15 HOFFMAN FAMILY GOLD (S1) : NHÀ HOFFMAN ĐI TÌM VÀNG 20:05 EXPEDITION UNKNOWN (S7) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ 20:55 EXPEDITION UNKNOWN (S7) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ 21:45 DEADLIEST CATCH (S11) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP 22:35 EXPEDITION UNKNOWN (S7) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 7) 23:25 CHINA NEXT BRIDGE TO NEW HORIZONS : TIẾP BƯỚC TRUNG QUỐC: CÂY CẦU DẪN TỚI CHÂN TRỜI MỚI

2022-12-05

00:15 DEADLIEST CATCH (S18) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP 01:05 OUTBACK OPAL HUNTERS (S5) : THỢ SĂN ĐÁ OPAL VÙNG HẺO LÁNH 01:55 GOLD IN AMERICA : VÀNG Ở NƯỚC MỸ 03:35 CHINA NEXT BRIDGE TO NEW HORIZONS : TIẾP BƯỚC TRUNG QUỐC: CÂY CẦU DẪN TỚI CHÂN TRỜI MỚI 04:25 GREATER BAY AREA (S2) : VÙNG VỊNH LỚN 05:15 THE TREEHOUSE GUYS (S1) : NHỮNG THỢ XÂY NHÀ TRÊN CÂY 06:10 RESCUE MY RENOVATION (S2) : GIẢI CỨU DỰ ÁN CẢI TẠO NHÀ 06:35 RESCUE MY RENOVATION (S3) : GIẢI CỨU DỰ ÁN CẢI TẠO NHÀ 07:05 EXPEDITION UNKNOWN (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ 08:00 DEADLIEST CATCH (S18) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP 08:55 OUTBACK OPAL HUNTERS (S5) : THỢ SĂN ĐÁ OPAL VÙNG HẺO LÁNH 09:50 GOLD RUSH: WHITE WATER (S5) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC 10:45 RESCUE MY RENOVATION (S2) : GIẢI CỨU DỰ ÁN CẢI TẠO NHÀ 11:10 RESCUE MY RENOVATION (S3) : GIẢI CỨU DỰ ÁN CẢI TẠO NHÀ 11:35 DEADLIEST CATCH (S18) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP 12:25 OUTBACK OPAL HUNTERS (S5) : THỢ SĂN ĐÁ OPAL VÙNG HẺO LÁNH 13:15 EXPEDITION UNKNOWN (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ 14:05 GOLD RUSH: WHITE WATER (S5) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC 14:55 DEADLIEST CATCH (S11) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP 15:45 THE TREEHOUSE GUYS (S1) : NHỮNG THỢ XÂY NHÀ TRÊN CÂY 16:35 EXPEDITION TO THE EDGE (S1) : HÀNH TRÌNH ĐẾN BẮC CỰC 17:35 DEADLIEST CATCH (S10) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP 18:25 RESCUE MY RENOVATION (S2) : GIẢI CỨU DỰ ÁN CẢI TẠO NHÀ 18:50 RESCUE MY RENOVATION (S3) : GIẢI CỨU DỰ ÁN CẢI TẠO NHÀ 19:15 THE TREEHOUSE GUYS (S1) : NHỮNG THỢ XÂY NHÀ TRÊN CÂY 20:05 DEADLIEST CATCH (S18) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP 20:55 OUTBACK OPAL HUNTERS (S5) : THỢ SĂN ĐÁ OPAL VÙNG HẺO LÁNH 21:45 DEADLIEST CATCH (S11) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP 22:35 RESCUE MY RENOVATION (S2) : GIẢI CỨU DỰ ÁN CẢI TẠO NHÀ 23:00 RESCUE MY RENOVATION (S3) : GIẢI CỨU DỰ ÁN CẢI TẠO NHÀ 23:25 GREATER BAY AREA (S2) : VÙNG VỊNH LỚN

2022-12-06

00:15 MAN VS. WILD (S6) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN 01:05 ED STAFFORD: LEFT FOR DEAD (S1) : ED STAFFORD: BỊ BỎ MẶC CHO CHẾT 01:55 WHAT THE DISCOVERY (S1) : NHỮNG PHÁT HIỆN KỲ THÚ 02:45 ALASKAN BUSH PEOPLE (S5) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA 03:35 GREATER BAY AREA (S2) : VÙNG VỊNH LỚN 04:25 GREATER BAY AREA (S2) : VÙNG VỊNH LỚN 04:50 GREATER BAY AREA (S2) : VÙNG VỊNH LỚN 05:15 THE TREEHOUSE GUYS (S1) : NHỮNG THỢ XÂY NHÀ TRÊN CÂY 06:10 MISSION DECLASSIFIED (S1) : SỨ MỆNH ĐƯỢC GIẢI MẬT 07:05 PETER CROUCH: SAVE OUR BEAUTIFUL GAME (S1) : PETER CROUCH: VỊ CỨU TINH XUẤT CHÚNG 08:00 MAN VS. WILD (S6) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN 08:55 ED STAFFORD: LEFT FOR DEAD (S1) : ED STAFFORD: BỊ BỎ MẶC CHO CHẾT 09:50 WHAT THE DISCOVERY (S1) : NHỮNG PHÁT HIỆN KỲ THÚ 10:45 MISSION DECLASSIFIED (S1) : SỨ MỆNH ĐƯỢC GIẢI MẬT 11:35 MAN VS. WILD (S6) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN 12:25 ED STAFFORD: LEFT FOR DEAD (S1) : ED STAFFORD: BỊ BỎ MẶC CHO CHẾT 13:15 PETER CROUCH: SAVE OUR BEAUTIFUL GAME (S1) : PETER CROUCH: VỊ CỨU TINH XUẤT CHÚNG 14:05 WHAT THE DISCOVERY (S1) : NHỮNG PHÁT HIỆN KỲ THÚ 14:55 DEADLIEST CATCH (S11) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP 15:45 THE TREEHOUSE GUYS (S1) : NHỮNG THỢ XÂY NHÀ TRÊN CÂY 16:35 GOLD RUSH (S5) : TÌM VÀNG 17:35 DEADLIEST CATCH (S10) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP 18:25 MISSION DECLASSIFIED (S1) : SỨ MỆNH ĐƯỢC GIẢI MẬT 19:15 THE TREEHOUSE GUYS (S1) : NHỮNG THỢ XÂY NHÀ TRÊN CÂY 20:05 MAN VS. WILD (S6) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN 20:55 PETER CROUCH: SAVE OUR BEAUTIFUL GAME (S1) : PETER CROUCH: VỊ CỨU TINH XUẤT CHÚNG 21:45 DEADLIEST CATCH (S11) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP 22:35 MISSION DECLASSIFIED (S1) : SỨ MỆNH ĐƯỢC GIẢI MẬT 23:25 GREATER BAY AREA (S2) : VÙNG VỊNH LỚN 23:50 GREATER BAY AREA (S2) : VÙNG VỊNH LỚN
20221203 20221202 20221201 20221130 20221129 20221128

More channels

DW SCTV 9 HD - Phim Châu Á VTV1 HD VTV7 HD VTC5 SCTV 18 SCTV 4 HD - Giải trí tổng hợp SCTV 15 HD - Thể Thao SCTV 14 HD - Phim Việt Discovery Channel TH Đồng Tháp VTC4 SCTV 11 HD Animal planet SCTV 12 HD - Du Lịch HTV7 HD SCTV13 HD - Phụ nữ And Gia đình TV BLUE - VTC 5 HTV9 HD SCTV 6 HD SCTV 7 HD - Sân Khấu HTVC Gia Đình VTC9 Cartoon Network AFC VTV2 HD VTV8 TLC (Travel & living) HTV1 BBC Lifestyle FOX SPORTS PLUS HD VTC16 CTV - CÀ MAU HTVC Phim VTC10 THVL1 - TH VĨNH LONG 1 HITS SD TH VĨNH LONG 2 - THVL2 BTV5 HD ON Football NGC VTV6 HD KG - KIÊN GIANG SCTV 2 Discovery VTVCab3-THETHAO TV DISNEY JUNIOR SCTV 3 HD - SEE TV VTC11 ANTV MTV K+PC HD SCTV 1 HD - Hài VTV7 Asian Food Network HD HTV Key VTC7 TTXVN NHK WORLD JAPAN HTVC - Ca nhạc CNN KBS World Quốc Phòng Việt Nam VTV4 VTV9 HD Warner TV HD QTV1 HTVC + HD TV5 MONDE HBO HD BBC World News VTV5 VTV3 HD SCTV19 HD SCTV 16 HD - Phim nước ngoài đặc sắc HTV3 SCTV 17HD ON SPORTS VTVCab1-GIAITRITV TH VĨNH LONG 1 - THVL1 Cinemax NAT GEO WILD HD YOU TV TH Bến Tre MTV Vietnam AXN Boomerang SCTV20 HTVC DU LỊCH & CUỘC SỐNG FOX SPORTS 2 VTV2 HTV Thể thao LA34 - LONG AN On Sports News THVL2 SCTV 22 HTVC Thuần Việt VTC2 VTC14 Cinema World HBO Da Vinci Discovery Asia THVL2 - TH VĨNH LONG 2 TH Hậu Giang VTC8 HTVC Thuần Việt HD (Phim Việt) HTV2 Fox Sport VTC7-TODAY TV VTVCab16-BONGDA TV NGC HD DISNEY Bloomberg K+1 HD HTVC Phụ Nữ K+PM HD VTVCAB17 - YEAH 1 TV SCTV HD Phim Tổng Hợp VTC7 - TODAY TV BBC earth VTC12 FRANCE 24 K+NS HD